Felhasználási feltételek, adatvédelem

Felhasználási feltételek

A SecuriForum.com honlap oldalainak látogatásakor ön elfogadja az alábbi feltételeket.

A portálon fellelhető szöveges, fotós és multimédiás tartalom a SecuriFocus Kf. (1112 Budapest, Nagyszalonta u 47.) szellemi tulajdona. A SecuriFocus Kft. fenntart minden jogot a honlap tartalmának másolásával és terjesztésével kapcsolatban.

Előzetes írásos hozzájárulásuk nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése. A honlap egyes felületeinek egyes részeit csak írásos engedéllyel szabad újraközvetíteni. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A SecuriFocus Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A honlapról csak a lapra való hivatkozással (internetes átvétel esetén linkelt hivatkozással) lehet értesüléseket felhasználni. A szó szerinti utánközlés csak előzetes, írásbeli engedéllyel történhet.

Adatkezelési szabályok, adatvédelem

A SecuriForum.com honlapot üzemeltető SecuriFocus Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
 • A honlap látogatói, regisztrálói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a honlap által megjelenített SecuriForum Biztonságtechnikai Kiállítás & Konferenciára a belépés a látogatók számára csak regisztráció után lehetséges. A regisztráció önkéntes és a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a kérdőíven megadott adatait visszavonó nyilatkozatáig kezeljük.

  Az adatszolgáltatás önkéntes, bármikor visszavonható. Ezen adatokat a SecuriFocus Kft. nyilvánosságra nem hozza, jelen szabályzatban foglaltakon kívül harmadik személynek át nem adja. A felhasználók email címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató üzenetet küldjön számukra. A megadott email címet a SecuriFocus Kft. birtokába került adatokat kérelemre törli a rendszerből. A regisztrációból – és a tájékoztató elektronikus levélről - a felhasználó bármikor leiratkozhat a számára küldött emailből. Amennyiben a felhasználó leiratkozik, úgy adatai külön kérés nélkül törlésre kerülnek. A regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Adatkezelést megszüntető nyilatkozatát a következő email címre juttathatja el: info@securifocus.com. A szolgáltató az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

  Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek, és ennek megfelelően nem kap további tájékoztatást a SecuriForum Biztonságtechnikai Kiállításról és Konferenciáról ill. securifocus.com portál híreiről.

  A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a tartalomszolgáltató köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

  A honlap látogatása és a regisztráció során a SecuriFocus Kft. rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

  A testreszabott kiszolgálás érdekében a tartalomszolgáltató a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

  Külső szolgáltató, a Google Analytics által történik a honlap látogatottsági és webanalitikai adatainak független mérése.
  Elérhetősége: http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacy.html

  További kérdéseivel keresse cégünket az info@securifocus.com címen.

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 06-1-391-1400
  Telefax: 06-1-391-1410
  Email: ugyfelszolgalat@naih.hu